Regulament oficial al spectatorului

REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA SPECTACOLELE ŞI EVENIMENTELE TEATRULUI ELISABETA

 

Teatrul Elisabeta aduce în atenţia dumneavoastră următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele şi evenimentele teatrului.

Prin participarea la spectacolele şi evenimentele Teatrului Elisabeta spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenţei în spaţiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sălile şi spaţiile teatrului, fără a avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.

Accesul publicului la spectacolele Teatrului Elisabeta se face exclusiv pe baza biletelor. Acestea pot fi achiziţionate de la casa de bilete a Teatrului şi Restaurantului Elisabeta (cu plata în numerar sau prin POS) sau online pe www.TeatrulElisabeta.ro I www.bilet.ro , în limita locurilor disponibile.

 

REZERVĂRI DE BILETE

Pentru spectacolele Teatrului Elisabeta se pot face rezervări de bilete prin email la adresa: contact@teatrul-elisabeta.ro sau telefonic la 0727 703 703. Rezervările sunt valabile 48 de ore, iar locul în sala de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletului.

 

BILETE CU REDUCERE

Teatrul Elisabeta oferă reduceri de 50% la bilete pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita locurilor disponibile în categoriile de preţ alocate în acest sens (ultima categorie de preţ). Biletele cu reducere pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai de la casa de bilete a Teatrului Elisabeta şi a Restaurantului Elisabeta. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să îşi dovedească calitatea de elev, student sau pensionar. În caz contrar, Teatrul Elisabeta poate refuza accesul acestuia, fără a rambursa contravaloarea biletului respectiv.

FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Teatrul Elisabeta pune la dispoziţie locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricţiilor de vârstă impuse de eveniment) şi pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat şi însoţitorii lor. Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise de Teatrul Elisabeta, în limita locurilor disponibile. Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca elevii, studenţii şi pensionarii, în limita locurilor disponibile. Biletele se oferă doar pe baza unei rezervări în prealabil, rezervare valabilă 48 ore din momentul înregistrării ei.

Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziţionate exlusiv pe baza documentelor justificative şi numai de la casa de bilete a Teatrului Elisabeta şi Restaurant Elisabeta. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să prezinte documentul care îl îndreptăţeşte la această reducere sau gratuitate. În caz contrar, Teatrul Elisabeta nu va permite accesul acestuia, fără a rambursa eventuala contravaloare a biletului respectiv.

Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise de Teatrul Elisabeta, in limita locurilor disponibile (in ultimele doua randuri).

RESTRICŢII DE VÂRSTĂ

Accesul copiilor sub 10 ani în sala de spectacol este interzis (cu exceptia spectacolelor pentru copii)!

 

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Accesul în sala de spectacol se va face cu 15 minute înainte de începerea reprezentaţiei.

Până atunci, spectatorii sunt invitaţi să ia un loc în Foaierul Teatrului Elisabeta, sala de vis-à-vis.

Accesul publicului după ora de începere a spectacolului, aşa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepţia spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie ulterioară. După începerea spectacolului, se pierde valabilitatea biletelor.

Pentru confortul spectatorilor, Teatrul Elisabeta recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziţie gratuit. La garderobă nu se acceptă poşete, genţi sau alte obiecte voluminoase. Teatrul Elisabeta nu îşi asumă răspunderea pentru lucrurile personale de valoare lăsate în buzunarele hainelor.

 

PREZENŢA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să menţină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate şi de siguranţă antiincendiu şi să se conformeze ordinelor şi regulamentelor Teatrului Elisabeta şi / sau ale organelor de drept.

Prin prezenţa la spectacolele şi evenimentele Teatrului Elisabeta, spectatorul acceptă să fie filmat şi/sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru şi permite utilizarea înregistrărilor foto/video/audio în scopuri promoţionale.

 

ÎN INCINTA TEATRULUI ELISABETA SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

– fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor Teatrului Elisabeta, fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanţii Teatrului Elisabeta sau agenţii de poliţie au dreptul să excludă din săli persoanele care încalcă aceste reguli;

– folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfăşurare a spectacolului / evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlaţi spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului spectacol / eveniment;

– fumatul în interiorul Teatrului Elisabeta (inclusiv ţigarete medicinale sau electronice);

– accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

– accesul animalelor în interiorul Teatrului Elisabeta;

– accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice din exterior;

– accesul în incinta Teatrului Elisabeta cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe psihotrope sau arme; Teatrul Elisabeta  îşi rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;

– aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor;

– depozitarea oricărui tip de bunuri pe balustrada lojilor şi a balconului;

– comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau reprezentanţi ai teatrului;

– efectuarea actelor de comerţ de orice tip sau distribuirea de materiale cu conţinut informaţional şi / sau publicitar, fară acordul scris al conducerii.

Reprezentanţii Teatrului Elisabeta îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării celor de mai sus.


MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau în caz de forţă majoră, Teatrul Elisabeta îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentaţie.

Programul de spectacole al Teatrului Elisabeta poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe www.TeatrulElisabeta.ro.